VOLOJOB s.r.o.

Jsme česko - vietnamská společnost která nabízí zprostředkování nekvalifikovaných ale i kvalifikovaných pracovníků obou pohlaví
vietnamské národnosti.

A to tzv. na míru kdy Vietnamci již při náboru ve Vietnamu vědí o jakou práci se v Čechách bude jednat.

K tomuto nabízíme ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem vyřízení administrativních záležitostí, tlumočení, případnou pomoc se zajištěním ubytování pracovníků či jakoukoli pomoc s "obsluhou" pracovníků.

Zkrátka kompletní servis v oblasti administrativní
a komunikační, spojený se zaměstnáváním

pracovníků vietnamské státní příslušnosti.

Zaměstnavatel zaměstná pracovníky na HPP s tím, že nám zprostředkovateli, vyplácí provizi měsíčně

za každého fyzicky zaměstnaného pracovníka
a to na základě naší fakturace dle údajů

poskytnutých zaměstnavatelem.

Provize je za zprostředkování (nábor, administrace atd.) a za průběžný, jakýkoli servis spojený s těmito zaměstnanci a jejich potřebami dle požadavků či pokynů zaměstnavatele.

Kontakt

VOLOJOB s.r.o.

Hronovická 498
530 02 Pardubice

e-mail: volojob@volojob.cz

Miroslav Šrámek

tel.: 736 736 007

 

La Binh Giang

tel.: 776 420 888